Categorie archief: Publicaties

De nieuwe digitale kloof: let op de kleine cijfers achter de big data.

Deze column verschijnt ook in het Engels: Technology rules. Looking for small data in a big data world.

Column t.g.v. de Fight Inequality Week, 14-20 January 2017 #fightinequality

“Wie heeft toegang tot informatie?” Tijdens een workshop die ik laatst bezocht was men optimistisch: iedereen toch eigenlijk wel? Als je wilt? Toen dit wat nader werd onderzocht schrok ik van de manier waarop we onszelf als vanzelfsprekend uitgangspunt nemen. Daardoor werd de volgende vraag: “Wie maakt beleid?” opeens onaangenaam scherp.

>> Januari 2017 Column FightInequality

Argumenten tegen een verplichte opvoedcursus – en hoe dan wel

familie

Om de paar jaar flakkert de discussie over een verplichte opvoedcursus voor alle ouders weer eens op: al googelend kom ik recente pieken tegen in 2011 en 2014. Er zijn nogal wat argumenten voor èn tegen zo’n maatregel te geven. In deze column beargumenteer ik waarom de nadelen groter zijn dan de voordelen – en ga ik bovendien in op het beste alternatief.

Lees verder op Sociaalweb:

http://www.sociaalweb.nl/blogs/opvoeden-een-vak-apart

 

Opvoedingsondersteuning in volwassenenonderwijs met Themis

Ik zie opvoedingsondersteuning als een vorm van leren door volwassenen. Daarom ben ik blij dat ik kan samenwerken met het Themis-programma, waarin volwassenenonderwijs op een participatieve manier wordt ontworpen. Dat betekent onder andere dat de onderwerpen die voor de deelnemers het meest relevant zijn aan bod komen in het lesprogramma. Vaak noemen de deelnemers “opvoeden” als één van de thema’s die hen het meest bezighouden.

Themis draagt bij aan zelfvertrouwen, leervermogen, taalvaardigheid, communicatie, gezinsfunctioneren en actieve deelname in de samenleving. Op de onderstaande website vind je een filmpje waarin de benadering wordt toegelicht en andere informatie over Themis.

www.themis-participatie.nl

Twittercollege over opvoedhulp (3-7 oktober)

img_2011

Hier vind je het volledige college dat liep van 3-7 oktober 2016:

Twittercollege oktober 2016 Opvoedvraag

Uitleg Twittercollege over opvoedvragen en opvoedhulp

  • Te vinden via: #tc #opvoedvraag
  • Vorm: 101 tweets en reacties.
  • Aanleiding: Week van de Opvoeding.
  • Inhoud: trends en highlights in opvoedhulp.
  • Duur: 3-7 oktober 2016.
  • Alles in 1 oogopslag?: via deze blogpost na 7 oktober

Waar en voor zover mogelijk zal ik tijdens de dagen van het twittercollege ingaan op reacties. Doe mee en reageer!

Twittercolleges Christa Nieuwboer

Wil je correct verwijzen naar dit twittercollege, gebruik dan de volgende bronvermelding in APA-stijl:

Nieuwboer, C. (2016, Oktober 3-7). Twittercollege over opvoedhulp [Blog post]. Opgehaald van: http://christanieuwboer.com/nl/2016/10/07/twittercollege-over-opvoedhulp-3-7-oktober/

Na afloop van het twittercollege wordt in deze blogpost de volledige inhoud in één document geplaatst.

Tijdens 2016-2017 zal ik minimaal 2 twittercolleges verzorgen. De twittercolleges bestaan uit 101 tweets over een vooraf bepaald onderwerp.

Het twittercollege is te volgen door te klikken op de combinatie #tc en het #onderwerp.

Voorafgaand aan het twittercollege wordt aangegeven wat het onderwerp zal zijn en hoe lang het twittercollege duurt (bijv. enkele dagen).

Schriftelijke bronnen, die gebruikt zijn bij het twittercollege, worden na afloop weergegeven in deze blogpost. In de tweets wordt veelvuldig verwezen naar interessante bronnen die online beschikbaar zijn d.m.v. hyperlinks. Deze bronnen worden niet apart in de referentielijst opgenomen.

De tweets worden van tevoren geprogrammeerd. Wees dus niet verbaasd als je me ergens anders ziet tijdens de #tc-uren J.

Disclaimer.

De twittercolleges zijn bedoeld om kennis te delen en te leren. Daarbij wil ik (wetenschappelijke) kennis gemakkelijk toegankelijk maken. Gezien de beperktheid van het medium kan alleen de gekozen inhoud aan bod komen. De gekozen onderwerpen zijn daarmee uiteraard niet uitputtend behandeld, wel van verschillende kanten belicht. Het behandelen van diverse standpunten impliceert geen instemming met die standpunten. Retweets en reacties vallen buiten mijn verantwoordelijkheid. Een twittercollege geeft geen recht op certificaten of registerpunten.

Inburgering heroverwogen: Position paper

dreamstime_xs_33550699

Inburgeringsonderwijs is momenteel met name gericht op taal en kennis. Dat is onvoldoende voor de complexe opgave om een leven op te bouwen in een onbekende samenleving, vooral voor laag-  of niet-opgeleiden. De verantwoordelijkheid voor de participatie van geïsoleerd levende volwassenen ligt momenteel bij de gemeenten (Participatiewet). Zoals te verwachten was, blijkt dat de stap naar werk voor sommige mensen te groot is. Ook inburgeringscijfers blijven achter. Voor deze volwassen migranten, die vaak kampen met psychosomatische klachten, wordt dan doorgaans ontheffing van de inburgeringsplicht aangevraagd. Echter, daarmee zijn de persoonlijke, gezins- en maatschappelijke problemen van deze burgers natuurlijk niet opgelost.

In dit Position paper stellen we, op basis van jarenlang praktijkgericht onderzoek en op verzoek van de Raad van Europa, een andere aanpak voor, waarin inzichten uit sociaal werk, andragogiek en educatie worden gecombineerd.

Inburgering heroverwogen: Position paper

Hoofdstuk: Peer and professional online support for parents

Cover PsychSocNetw

The Internet provides a popular and convenient source of information and support on parenting, offering many opportunities for both peer and professional support. Recent studies have also shown that both parents and children can benefit from online parenting support.
In this chapter, we describe the current variety of online services for parents, distinguishing between peer support and professional support. Specifically we will focus on the design characteristics of these web-based resources. Since Internet technology is still rapidly developing, many new opportunities for social networking are available. The provision of multilayered interaction (many-to-many, one-tomany, one-to-one) and the use of multiple components in websites may enhance the way parents feel supported. Also, training can be added to online programs, which aims to change parental knowledge, behavior and attitude. Furthermore, we discuss experimental results from recent meta-analytic study on the effects of online parental education.
Providing an overview of the past decade, we discuss two major trends which give direction to future research and development: missing aspects of research on online social networking and  inspiring opportunities for online professional support for parents.

Christa Nieuwboer

Ruben Fukkink

Open Access hyperlink to the chapter (DOI)