Boek: “Niet achter het behang, maar wat dan?”, 2010

Nietachterhetbehang

‘Mijn zoon eet nooit groente’, ‘de grootste liefde van mijn zoon is de pc’, ‘als ik ‘ja’ zeg, zegt mijn dochter ‘nee’’, ‘mijn kind komt steeds ’s nachts uit bed’! Deze en andere voor ouders herkenbare vragen komen aan bod in dit boek. Niet achter het behang…,maar wat dan? is geschreven voor (toekomstige) beroepskrachten, die ouders in de opvoeding ondersteunen. Veel van zulke professionals hebben bijna dagelijks te maken met ouders en hun opvoedingsvragen. Denk aan de kinderleidster, de leerkracht, de trainer van de sportclub, de huisarts, de sociaal verpleegkundige op het consultatiebureau, de buurthuiswerker, de maatschappelijk werker, de intern begeleider, de jeugdwerker, de opbouwwerker, de gezinsvoogd, de straatcoach…

Er zijn grofweg twee manieren om ouders te helpen. Je kunt ze vertellen hoe zij het probleem het beste aan kunnen pakken. Of je kunt ouders anders naar de situatie laten kijken, zodat ze nieuwe handelingsmogelijkheden zien. Het laatste is op den duur natuurlijk veel effectiever. Ouders winnen aan zelfvertrouwen. Ze worden competenter. Ze kunnen een nieuwe problematische situatie beter het hoofd bieden. Niet achter het behang…,maar wat dan? werkt met een helder stappenplan. Dit stappenplan helpt je om juist die laatste aanpak te volgen. Je werkt aan begrip over het kind en grip op de opvoedsituatie. Met andere woorden: je werkt aan empowerment.

Niet achter het behang…,maar wat dan? gaat zowel in op persoonlijk contact als op digitaal contact tussen ouders en beroepskrachten.

Nieuwboer, C.C. (2010). Niet achter het behang, maar wat dan? Methodiek doelgerichte opvoedingsondersteuning. Noordhoff, Groningen: Nederland.

Bestellen via Uitgeverij Noordhoff.