Artikel Maatwerk juli 2015

In dit artikel wordt een verbinding gelegd tussen diverse overzichtsstudies en het werken met online tools in het sociaal domein.

Dat internet communicatie technologie nu al een rol speelt in hulpverlening behoeft geen betoog. Onderzoeksresultaten richten onze aandacht op wat wel en niet werkt en hoe de kernwaarden van de sociaal-maatschappelijke dienst- en hulpverlening versterkt worden door het werken met online tools.

Artikel Maatwerk 2015

Kwartaalbericht 2. Expertisecentrum Online Jeugdzorg.

Het Expertisecentrum Online Jeugdzorg combineert praktijkgericht onderzoek en onderwijs op hbo-niveau en draagt daarmee bij aan innovaties in de jeugdzorg die aansluiten bij de transitie en de transformatie. Online jeugdzorg richt zich immers op de zelfhulp en eigen kracht van gezinnen en is efficiënt en laagdrempelig.

Dit kwartaalbericht laat zien wat het Expertisecentrum heeft ondernomen in april, mei en juni 2015. In dit kwartaalbericht lees je dat er 8 nieuwe publicaties zijn, 3 krantenberichten, 230 beschreven online tools – en vele activiteiten om kennis te delen over online jeugdzorg.

2015 Kwartaal 2 Expertisecentrum Online Jeugdzorg