Onderzoek naar online opvoedinformatie

Praat met je kind over homoseksualiteit, laat je kind zelf risico’s ontdekken, blijf rustig als je kind een driftbui heeft: het zijn voorbeelden van adviezen die gegeven worden bij verschillende onderwerpen op Opvoeden.nl. Door middel van online peilingen en feedback uit het Landelijk Ouderpanel weten we dat deze adviezen voor een groot deel als nuttig worden ervaren. We willen echter meer inzicht krijgen in hoe ouders uit diverse culturen hier tegenaan kijken. Daarom is onderzoeker Christa Nieuwboer voor Stichting Opvoeden.nl een onderzoek gestart onder deze ouders.

In dit onderzoek spreekt Nieuwboer met zo’n 50 ouders van verschillende afkomst. Dat doet zij door aan te sluiten bij bijeenkomsten van bijvoorbeeld CJG Rijnmond, GGD Gelderland-Zuid en de Opvoedparty. ,,Ik geef ouders vanuit verschillende culturen de kans om feedback te geven op opvoedadviezen. Dat geeft inzicht in wat voor hen aanvaardbaar is en wat niet. Wie de dominante waarden niet deelt, kan moeite hebben met bepaalde adviezen. De resultaten geven inzicht in wat er onder deze ouders speelt en welke adviezen voor hen wel en niet bruikbaar zijn. Stichting Opvoeden.nl stelt zich daarmee heel kwetsbaar op. Het onderzoek houdt de organisatie een spiegel voor: geeft de opvoedinformatie wel altijd antwoord op de vragen die ouders echt hebben?

Lees hier meer: https://stichtingopvoeden.nl/nieuws/diversiteit/