Tag archieven: Preventie

Online tools voor de jeugdprofessional- update

Fontys Hogeschool Pedagogiek is op 1 september het project Online tools voor de jeugdprofessional gestart. Via een website krijgt de jeugdprofessional zicht op de vele mogelijkheden die er zijn om jeugd en gezinnen door te verwijzen naar online (zelf-)hulp en andere vormen van digitale hulp bij psychosociale vragen. Dergelijke digitale hulpverlening behoort ook bij het netwerk van het gezin en kan een goede aanvulling zijn op het werk van de jeugdprofessional. Op de website www.dejeugdprofessional.info komt binnenkort een overzicht van websites, waar studenten van FHP en Zuyd Hogeschool de komende maanden aan werken.

Naast een overzicht van online hulp biedt de website ook factsheets over veel gestelde vragen rondom hulp-op-afstand, alsmede mogelijkheden voor verdere scholing.

Uniek aan het project is dat vier projectleden en studenten langdurig onderzoek doen naar de behoeften van jeugdprofessionals als het gaat om online hulp: waar liggen hun vragen en hun bezwaren, welke vormen van online tools bevallen hen?

Boek: “Niet achter het behang, maar wat dan?”, 2010

Nietachterhetbehang

‘Mijn zoon eet nooit groente’, ‘de grootste liefde van mijn zoon is de pc’, ‘als ik ‘ja’ zeg, zegt mijn dochter ‘nee’’, ‘mijn kind komt steeds ’s nachts uit bed’! Deze en andere voor ouders herkenbare vragen komen aan bod in dit boek. Niet achter het behang…,maar wat dan? is geschreven voor (toekomstige) beroepskrachten, die ouders in de opvoeding ondersteunen. Veel van zulke professionals hebben bijna dagelijks te maken met ouders en hun opvoedingsvragen. Denk aan de kinderleidster, de leerkracht, de trainer van de sportclub, de huisarts, de sociaal verpleegkundige op het consultatiebureau, de buurthuiswerker, de maatschappelijk werker, de intern begeleider, de jeugdwerker, de opbouwwerker, de gezinsvoogd, de straatcoach…

Lees verder Boek: “Niet achter het behang, maar wat dan?”, 2010

Samenvatting Dissertatie Online opvoedingsondersteuning

Uit dit onderzoek naar online opvoedingsondersteuning blijkt dat het onderwerp langzamerhand terrein wint in onderzoekspublicaties. Volgend op technologische mogelijkheden zijn online programma’s voor ouders steeds interactiever geworden en maken dergelijke programma’s steeds meer gebruik van multimedia. Dit maakt communicatie op velerlei niveaus en reikwijdte mogelijk. Naast peer support zijn er veel mogelijkheden voor professioneel advies.

Technologische ontwikkelingen zijn niet weg te denken uit ons leven en hebben ook hun impact op de manier waarop hulpverleners met ouders communiceren. We staan pas aan het begin van de ontdekkingstocht hoe dit moet. Ons onderzoek toont aan dat online opvoedingsondersteuning veelbelovende interventies mogelijk maakt. Met dit onderzoek hebben we een bijdrage geleverd aan de kennis op dit gebied.

Nieuwboer, C. (2014). Online Parenting Support, Guiding parents towards empowerment through single session email consultation (Doctoral dissertation). University of Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands.

Lees verder: Samenvatting_Dissertatie_OnlineOpvoedingsOndersteuning