Christa Nieuwboer

Christa Nieuwboer (1964) is senior onderzoeker op het gebied van pedagogiek en opvoedingsondersteuning.

Mijn publicaties zijn te vinden in de HBO-kennisbank en in ResearchGate .

Jeugdprofessionals helpen opleiden door hun professioneel handelen te baseren op kennis uit en door (praktijkgericht) onderzoek. Dat is mijn missie als lector bij het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid van Avans Hogeschool.

Betere hulpverlening door over méér tools te beschikken. Ik houd me vooral bezig met de invloed van digitalisering op de hulp- en dienstverlening aan gezinnen. Hulpverleners / sociaal werkers zetten nog niet alle mogelijke middelen in waarmee ouders en jeugd geholpen kunnen worden. Ik ben enthousiast over de mogelijke vernieuwingen in het beroep en geef dat vorm door te onderzoeken, te piloten, te evalueren en scholing voor professionals te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan online communicatie (e-mail/chat), online zorgplatforms, virtual reality, robotica, en social big data. Ik profileer me hierin onder de naam APParent R&D.

logo_apparent

Actieve deelname aan de Nederlandse samenleving. Ik ben betrokken bij de opleiding voor, ontwikkeling van en het onderzoek naar leertrajecten voor volwassen (o.a. laaggeletterde, migranten) met een participatief pedagogisch-didactisch principe, uitgaande van de belevingswereld van de lerende, in de context van het gezin. Een dergelijke psychosociale aanpak bevordert het leervermogen van de volwassen lerenden en vult de bestaande taal- en inburgeringscursussen op een wezenlijke manier aan. Zie www.themis-participatie.nl (NL) en www.ideal-participation.eu (Internationaal). Ik werk samen met Themis/IDEAL. In 2022 publiceerden we de uitgave Sociaal met Taal.

Bio:

Ik studeerde af aan de Universiteit van Leiden in de studierichting Godsdienstwetenschappen, met accenten op godsdienstpsychologie en literatuurwetenschap (1989). Nadat ik zelf moeder was geworden van een tweeling (2000) schreef ik een boek over relatievaardigheden tijdens de zwangerschap en de overgang naar het ouderschap. Vanaf 2005 publiceerde ik over empowermentgerichte opvoedingsondersteuning en vanaf 2009 over online hulpverlening. Vanaf 2009 kwamen daar publicaties bij op het gebied van opvoedingsondersteuning in participatie- en inburgeringstrajecten. Mijn promotie-onderzoek (Universiteit van Amsterdam, 2014) ging over empowermentgerichte online opvoedadvisering. Ik werkte bijna 18 jaar in het Hoger onderwijs als docent, trainer, assessor, onderzoeker en lector.


Klik hier voor mijn Internationale website: http://www.christanieuwboer.com