Coachingskalender 2019.

Scheur je los, houd je geest soepel en lever inspiratie, zowel op het werk als thuis, serieus en met een knipoog. Nieuwe trends en beproefde inzichten op het gebied van persoonlijke en organisatieontwikkeling en coaching.

Samen met een schrijfgroepje vanuit de International Association of Facilitators – NL schreef ik bijdrages voor de Coachingskalender 2019.

Over o.a.:

  • Wéér brainstormen? Doodsaai.
  • Dat begrijpt u tóch niet…
  • Ingepakt door uitpakken
  • “Facilileren”

>>Bestel de coachingskalender 2019 hier<<

Verandering begeleiden. Boek.

Veranderingsprocessen zijn fundamenteel in alle vormen van sociaal werk. Deze processen zijn echter weerbarstig: gewoontes doorbreken of nieuw gedrag aanleren is moeilijk. Het nieuwe boek Verandering begeleiden voorziet de sociaal werker van een repertoire aan theorieën, concepten en modellen om verandering professioneel te begeleiden. Het boek volgt de gangbare beroepsindeling voor de opleidingen Social Work binnen Nederland. Het eerste deel gaat in op sociaal werk in de alledaagse dynamiek van de wijk. Hoe kunnen sociaal werkers deze krachten mobiliseren? In het tweede deel staat werken met de jeugd centraal en het gaat in op hoe beroepskrachten kunnen samenwerken met alle betrokkenen, om kinderen de beste hulp en ondersteuning te bieden. Sociaal werk in de zorg komt in het derde deel aan bod. Hoe ondersteun je de zelfstandigheid van cliënten zo lang en zo goed mogelijk? Tenslotte volgt een vierde deel over de organisatiekant van sociaal werk. Met termen als kanteling en transformatie wordt sinds 2015 aangeduid dat de sector meer vanuit en met mensen zelf moet gaan werken. Na bestudering van deze delen beschikken toekomstige sociaal werkers over de juiste instrumenten om verandering te begeleiden en gedragen besluiten te nemen.

>>Bestel het boek via www.veranderingbegeleiden.noordhoff.nl<<

Redactie: Christa Nieuwboer, Marjolein Reijners

Auteurs: Eltje Bos, Rogier van ’t Rood, Saskia Wijsbroek, Lisette van der Poel, Bregje Spaans, Sharon Stellaard, Janienke Sturm, Aly Waninge, Gineke Hanzen, Guido van de Wiel, Marjolijn de Graaf en Edwin de Graaf