Tag archieven: Online hulpverlening

Expertisecentrum Online Jeugdzorg

Fontys Hogeschool Pedagogiek lanceert het Expertisecentrum Online jeugdzorg. Jeugd en gezinnen zijn ‘altijd online’, maar de mogelijkheden van online hulpverlening zijn bij hen en bij jeugdprofessionals nog niet erg bekend. De focus van het Expertisecentrum ligt op het versterken van jeugdprofessionals door middel van kennisontwikkeling en scholing.

Lees hier meer over het Fontys Expertisecentrum Online Jeugdzorg.

Online tools voor de jeugdprofessional- update

Fontys Hogeschool Pedagogiek is op 1 september het project Online tools voor de jeugdprofessional gestart. Via een website krijgt de jeugdprofessional zicht op de vele mogelijkheden die er zijn om jeugd en gezinnen door te verwijzen naar online (zelf-)hulp en andere vormen van digitale hulp bij psychosociale vragen. Dergelijke digitale hulpverlening behoort ook bij het netwerk van het gezin en kan een goede aanvulling zijn op het werk van de jeugdprofessional. Op de website www.dejeugdprofessional.info komt binnenkort een overzicht van websites, waar studenten van FHP en Zuyd Hogeschool de komende maanden aan werken.

Naast een overzicht van online hulp biedt de website ook factsheets over veel gestelde vragen rondom hulp-op-afstand, alsmede mogelijkheden voor verdere scholing.

Uniek aan het project is dat vier projectleden en studenten langdurig onderzoek doen naar de behoeften van jeugdprofessionals als het gaat om online hulp: waar liggen hun vragen en hun bezwaren, welke vormen van online tools bevallen hen?

Training Opvoedadvies per e-mail

Fontys Hogeschool Pedagogiek biedt online training: opvoedadvies per e-mail.

Deze online cursus is gebaseerd op het gegeven dat er nauwelijks een hulpverlenersrelatie bestaat tussen een ouder die een opvoedvraag mailt en een beroepskracht. Eén advies kan wel eens de enige mogelijkheid zijn om het verschil te maken en nieuwe mogelijkheden te verkennen in een problematische opvoedsituatie. Ook in een eenmalig advies blijk je al snel veel diepgaander ondersteuning te kunnen bieden dan je verwachtte. Maar hoe..?

Lees verder Training Opvoedadvies per e-mail

Training chathulpverlening: Maak de klik!

Fontys Hogeschool Pedagogiek biedt online training: Maak de klik!

Chat is een relatief nieuw medium in de wereld van de hulpverlening en is te vergelijken met de welbekende telefonische hulpdienst. Voor de hulpvrager is het een gemakkelijk toegankelijke manier om vragen te stellen en steun te zoeken. Er zijn geen reistijden en reiskosten, er hoeven geen afspraken gepland te worden en er zijn geen of nauwelijks wachttijden. Nog belangrijker is dat chatten anoniem is en dat de drempel om gevoelige zaken te bespreken laag is. Het communiceren via chat stelt natuurlijk wel specifieke eisen aan de hulpverlener…

Lees verder Training chathulpverlening: Maak de klik!

Samenvatting Dissertatie Online opvoedingsondersteuning

Uit dit onderzoek naar online opvoedingsondersteuning blijkt dat het onderwerp langzamerhand terrein wint in onderzoekspublicaties. Volgend op technologische mogelijkheden zijn online programma’s voor ouders steeds interactiever geworden en maken dergelijke programma’s steeds meer gebruik van multimedia. Dit maakt communicatie op velerlei niveaus en reikwijdte mogelijk. Naast peer support zijn er veel mogelijkheden voor professioneel advies.

Technologische ontwikkelingen zijn niet weg te denken uit ons leven en hebben ook hun impact op de manier waarop hulpverleners met ouders communiceren. We staan pas aan het begin van de ontdekkingstocht hoe dit moet. Ons onderzoek toont aan dat online opvoedingsondersteuning veelbelovende interventies mogelijk maakt. Met dit onderzoek hebben we een bijdrage geleverd aan de kennis op dit gebied.

Nieuwboer, C. (2014). Online Parenting Support, Guiding parents towards empowerment through single session email consultation (Doctoral dissertation). University of Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands.

Lees verder: Samenvatting_Dissertatie_OnlineOpvoedingsOndersteuning