ouders versterken – ook online

In het boek Ouders Versterken – preventie kindermishandeling schreven we een hoofdstuk over online opvoedingsondersteuning. De manieren waarop we ouders kunnen helpen bij vragen en crisismomenten is enorm uitgebreid met online mogelijkheden. Het is dan ook van belang dat we deze zo kundig mogelijk benutten en inzetten.

online opvoedingsondersteuning in de jgz

In dit hoofdstuk in het Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg gaan we in op de mogelijkheden om digitale ondersteuning te combineren met face-to-face ondersteuning. De Jeugdgezondheidszorg gebruikte tijdens de corona-pandemie allerlei online communicatiemogelijkheden. Hoe zijn deze te integreren, en hoe zetten we deze professioneel, deskundig en dus ook methodisch in voor een goede alliantie tussen ouders en professionals?