Wil je met jouw interventie verandering bereiken? Test hier je ontwerp

Een interventie is een kleine of grote ingreep om een verandering te bewerkstelligen. Een troostend woord spreek je uit om iemands verdriet te verzachten; een cursus wordt gegeven om iemand competenter te maken in onderwerp x, y of z.

Veel interventies gaan ervan uit dat de lerende in staat is om te leren. Het is het klassieke schoolmodel: je moet blokken om een voldoende te halen voor je wiskundeproefwerk. Het doel staat mogelijk behoorlijk ver van de lerende af, vooral als je niet goed bent in wiskunde en de stof eigenlijk niet begrijpt. Dat betekent dat de interventie en het doel vast staan en dat de lerende in beweging moet komen. Ziet jouw interventie er zo uit? Dat is prima, als de lerende leercapaciteiten heeft, gemotiveerd is, en het doel in principe haalbaar is. De lat mag zelfs best hoog liggen. Mensen die graag en makkelijk leren voelen zich hierdoor uitgedaagd. Dit model van interventie is echter niet geschikt voor lerenden die weinig ervaring hebben met leerprocessen, voor wie het doel te hoog gegrepen is of die niet zelfstandig in beweging kunnen komen en blijven.

Interventietest_1

Bij andere interventies is er helemaal geen doel bepaald. De interventie of het programma bestaat uit allemaal onderdelen die leuk of interessant zijn, maar waarvan niet duidelijk is waar ze toe bijdragen. Dit model zie je vaak bij spontaan georganiseerde activiteiten, zoals een leuke spelletjesmiddag voor kwetsbare kinderen. Ja, maar waarom dan? Het kan best een leuke middag worden, maar iedereen zal het anders ervaren en er is een grote kans dat jouw organisatie er de volgende keer geen budget voor uit wil trekken, omdat er geen duidelijke opbrengst is. Dit soort interventie is niet ‘volwassen’. Zonder een doel is er weinig leerrendement.

Interventietest_2

Een goede pedagogische interventie, met andere woorden, een ingreep die een wezenlijk veranderingsproces in gang zet, sluit aan bij de kenmerken en doelen van de lerende. Er wordt aan doelen gewerkt die herkenbaar en belangrijk zijn voor de lerende. Denk aan een bijeenkomst waarin de uitwisseling van ervaringen met conflicten centraal staat, om deze beter te gaan hanteren. De interventie is relevant en daarom zal de lerende in beweging komen. De onderdelen van de interventie blijven bijdragen aan het doel, bijvoorbeeld door een gespreksleider die dat bewaakt. Dit type interventie is geschikt voor alle lerenden.

Interventietest_3

Hoe ziet jouw interventie eruit? En is het ontwerp ervan geschikt voor wat je wilt bereiken?