Categorie archieven: Scholing

online opvoedingsondersteuning in de jgz

In dit hoofdstuk in het Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg gaan we in op de mogelijkheden om digitale ondersteuning te combineren met face-to-face ondersteuning. De Jeugdgezondheidszorg gebruikte tijdens de corona-pandemie allerlei online communicatiemogelijkheden. Hoe zijn deze te integreren, en hoe zetten we deze professioneel, deskundig en dus ook methodisch in voor een goede alliantie tussen ouders en professionals?

Opvoedingsondersteuning in volwassenenonderwijs met Themis

Ik zie opvoedingsondersteuning als een vorm van leren door volwassenen. Daarom ben ik blij dat ik kan samenwerken met het Themis-programma, waarin volwassenenonderwijs op een participatieve manier wordt ontworpen. Dat betekent onder andere dat de onderwerpen die voor de deelnemers het meest relevant zijn aan bod komen in het lesprogramma. Vaak noemen de deelnemers “opvoeden” als één van de thema’s die hen het meest bezighouden.

Themis draagt bij aan zelfvertrouwen, leervermogen, taalvaardigheid, communicatie, gezinsfunctioneren en actieve deelname in de samenleving. Op de onderstaande website vind je een filmpje waarin de benadering wordt toegelicht en andere informatie over Themis.

www.themis-participatie.nl

Twittercollege over opvoedhulp (3-7 oktober)

img_2011

Hier vind je het volledige college dat liep van 3-7 oktober 2016:

Twittercollege oktober 2016 Opvoedvraag

Uitleg Twittercollege over opvoedvragen en opvoedhulp

 • Te vinden via: #tc #opvoedvraag
 • Vorm: 101 tweets en reacties.
 • Aanleiding: Week van de Opvoeding.
 • Inhoud: trends en highlights in opvoedhulp.
 • Duur: 3-7 oktober 2016.
 • Alles in 1 oogopslag?: via deze blogpost na 7 oktober

Waar en voor zover mogelijk zal ik tijdens de dagen van het twittercollege ingaan op reacties. Doe mee en reageer!

Twittercolleges Christa Nieuwboer

Wil je correct verwijzen naar dit twittercollege, gebruik dan de volgende bronvermelding in APA-stijl:

Nieuwboer, C. (2016, Oktober 3-7). Twittercollege over opvoedhulp [Blog post]. Opgehaald van: http://christanieuwboer.com/nl/2016/10/07/twittercollege-over-opvoedhulp-3-7-oktober/

Na afloop van het twittercollege wordt in deze blogpost de volledige inhoud in één document geplaatst.

Tijdens 2016-2017 zal ik minimaal 2 twittercolleges verzorgen. De twittercolleges bestaan uit 101 tweets over een vooraf bepaald onderwerp.

Het twittercollege is te volgen door te klikken op de combinatie #tc en het #onderwerp.

Voorafgaand aan het twittercollege wordt aangegeven wat het onderwerp zal zijn en hoe lang het twittercollege duurt (bijv. enkele dagen).

Schriftelijke bronnen, die gebruikt zijn bij het twittercollege, worden na afloop weergegeven in deze blogpost. In de tweets wordt veelvuldig verwezen naar interessante bronnen die online beschikbaar zijn d.m.v. hyperlinks. Deze bronnen worden niet apart in de referentielijst opgenomen.

De tweets worden van tevoren geprogrammeerd. Wees dus niet verbaasd als je me ergens anders ziet tijdens de #tc-uren J.

Disclaimer.

De twittercolleges zijn bedoeld om kennis te delen en te leren. Daarbij wil ik (wetenschappelijke) kennis gemakkelijk toegankelijk maken. Gezien de beperktheid van het medium kan alleen de gekozen inhoud aan bod komen. De gekozen onderwerpen zijn daarmee uiteraard niet uitputtend behandeld, wel van verschillende kanten belicht. Het behandelen van diverse standpunten impliceert geen instemming met die standpunten. Retweets en reacties vallen buiten mijn verantwoordelijkheid. Een twittercollege geeft geen recht op certificaten of registerpunten.

Kwartaalbericht 2. Expertisecentrum Online Jeugdzorg.

Het Expertisecentrum Online Jeugdzorg combineert praktijkgericht onderzoek en onderwijs op hbo-niveau en draagt daarmee bij aan innovaties in de jeugdzorg die aansluiten bij de transitie en de transformatie. Online jeugdzorg richt zich immers op de zelfhulp en eigen kracht van gezinnen en is efficiënt en laagdrempelig.

Dit kwartaalbericht laat zien wat het Expertisecentrum heeft ondernomen in april, mei en juni 2015. In dit kwartaalbericht lees je dat er 8 nieuwe publicaties zijn, 3 krantenberichten, 230 beschreven online tools – en vele activiteiten om kennis te delen over online jeugdzorg.

2015 Kwartaal 2 Expertisecentrum Online Jeugdzorg

Activiteiten Expertisecentrum Online Jeugdzorg – november 2014

Het Expertisecentrum Online Jeugdzorg heeft in november 2014 de volgende activiteiten ondernomen:

 • Project Online tools voor de jeugdprofessional /  www.dejeugdprofessional.info. Op deze website vinden jeugdprofessionals een inventarisatie van internet interventies, mogelijkheden voor nascholing en factsheets over online jeugdzorg. Inmiddels is het bouwen/vullen van de website in volle gang en zijn, door diverse projectleden, 75 professionals bevraagd over de kansen en knelpunten die zij zien in het werken met online tools. In november is een tussenrapportage geschreven.
 • Er is een Online enquête uitgezet over Online tools voor de jeugdprofessional. Vul je hem in?
 • Convenant Centrum voor Pedagogische Innovatie Gastenhof. Op 12 november werd het convenant tussen Fontys Hogeschool Pedagogiek en Gastenhof ondertekend door beide directeuren. Het convenant houdt in dat drie jaar lang onderzoek wordt gedaan naar centrale thema’s. 2014-2015: Acht studenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek doen onderzoek naar online en beeldende communicatie in de behandeling van jeugdigen van 4-21 jaar met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Vijf studenten zullen accenten leggen op media-opvoeding. Drie studenten op het bevorderen van communicatie over en met jongeren met autisme.
 • Begeleiden en beoordelen cursussen TRI-O (e-mailconsult over opvoeden)  en Maak de klik (chathulpverlening).  
 • Afronding van het Leerarrangement K10, de online pedagoog, met studenten Fontys Hogeschool Pedagogiek. Er is een 10 gevallen!
 • Deelname aan de Week van de sociale technologie.
 • Diverse afspraken met partners rond nader onderzoek naar Online opvoedingsondersteuning.
 • Fontys Hogeschool Pedagogiek heeft besloten om een deels online training Online jeugdzorg/chathulp te ontwikkelen voor alle tweedejaars pedagogiekstudenten + externe cursisten. Beoogde lancering in 2016.

Te verwachten:

Belangstellingsregistratie Expertkring Online Jeugdzorg: onderzoekers delen en verspreiden kennis.

Voor alle publicaties, klik hier.

Activiteiten Expertisecentrum Online Jeugdzorg – oktober 2014

Het Expertisecentrum Online Jeugdzorg heeft in oktober 2014 de volgende activiteiten ondernomen:

 • Lancering website www.dejeugdprofessional.info. Op deze  website vinden jeugdprofessionals een inventarisatie van internet interventies, mogelijkheden voor nascholing en factsheets over online jeugdzorg.
 • Onderzoeksopdrachten begeleiden. De bovenstaande website maakt onderdeel uit van het project Online tools voor de jeugdprofessional. Studenten van Zuyd en Fontys Hogeschool Pedagogiek doen onderzoeksopdrachten die leiden tot beschrijvingen van internet interventies, factsheets en interviews met jeugdprofessionals.
 • Bekendmaking SMILE-award voor het beste plan voor een online pedagogische interventie, ontworpen door een student, i.s.m. KHLim en diverse experts.
 • Begeleiden Centrum voor Pedagogische Innovatie Gastenhof. Acht studenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek doen onderzoek naar online en beeldende communicatie in de behandeling van jeugdigen van 4-21 jaar met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek.
 • Lessen geven over de online jeugdprofessional (Leerarrangement K10, Minor Jeugdzorg en Master Educational Theory) bij Fontys Hogeschool Pedagogiek.
 • Begeleiden en beoordelen cursussen TRI-O (e-mailconsult over opvoeden)  en Maak de klik (chathulpverlening).  

Nieuw gepubliceerd:

Nieuwboer, Christa; Frencken, Tristan; Hark, Randy ter (2014). Informatie op het internet over time-out als opvoedstrategie. Een analyse met inhoudelijke en formele criteria. Pedagogiek, 34(2), 150-165 (volledige tekst alleen voor abonnees en op aanvraag via ResearchGate)

Voor alle publicaties, klik hier.

 

Online tools voor de jeugdprofessional- update

Fontys Hogeschool Pedagogiek is op 1 september het project Online tools voor de jeugdprofessional gestart. Via een website krijgt de jeugdprofessional zicht op de vele mogelijkheden die er zijn om jeugd en gezinnen door te verwijzen naar online (zelf-)hulp en andere vormen van digitale hulp bij psychosociale vragen. Dergelijke digitale hulpverlening behoort ook bij het netwerk van het gezin en kan een goede aanvulling zijn op het werk van de jeugdprofessional. Op de website www.dejeugdprofessional.info komt binnenkort een overzicht van websites, waar studenten van FHP en Zuyd Hogeschool de komende maanden aan werken.

Naast een overzicht van online hulp biedt de website ook factsheets over veel gestelde vragen rondom hulp-op-afstand, alsmede mogelijkheden voor verdere scholing.

Uniek aan het project is dat vier projectleden en studenten langdurig onderzoek doen naar de behoeften van jeugdprofessionals als het gaat om online hulp: waar liggen hun vragen en hun bezwaren, welke vormen van online tools bevallen hen?

Training Opvoedadvies per e-mail

Fontys Hogeschool Pedagogiek biedt online training: opvoedadvies per e-mail.

Deze online cursus is gebaseerd op het gegeven dat er nauwelijks een hulpverlenersrelatie bestaat tussen een ouder die een opvoedvraag mailt en een beroepskracht. Eén advies kan wel eens de enige mogelijkheid zijn om het verschil te maken en nieuwe mogelijkheden te verkennen in een problematische opvoedsituatie. Ook in een eenmalig advies blijk je al snel veel diepgaander ondersteuning te kunnen bieden dan je verwachtte. Maar hoe..?

Lees verder Training Opvoedadvies per e-mail

Training chathulpverlening: Maak de klik!

Fontys Hogeschool Pedagogiek biedt online training: Maak de klik!

Chat is een relatief nieuw medium in de wereld van de hulpverlening en is te vergelijken met de welbekende telefonische hulpdienst. Voor de hulpvrager is het een gemakkelijk toegankelijke manier om vragen te stellen en steun te zoeken. Er zijn geen reistijden en reiskosten, er hoeven geen afspraken gepland te worden en er zijn geen of nauwelijks wachttijden. Nog belangrijker is dat chatten anoniem is en dat de drempel om gevoelige zaken te bespreken laag is. Het communiceren via chat stelt natuurlijk wel specifieke eisen aan de hulpverlener…

Lees verder Training chathulpverlening: Maak de klik!