Lectoraat “Opvoeden voor de toekomst”

Vanaf 1 september 2015 is Christa Nieuwboer aangesteld als lector bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. Zij gaat het lectoraat ‘Opvoeden voor de toekomst’ vormgeven. Het lectoraat gaat onderzoek verrichten naar opvoedingswaarden en opvoedingsdilemma’s waarvoor ouders en professionele opvoeders zich in de huidige samenleving gesteld zien. Het lectoraat vervult een voortrekkersrol in het genereren van nieuwe perspectieven en professionele handelingsmodellen.

De lectoraatsopdracht is gebaseerd op de visie die stelt dat de samenleving almaar ‘vloeibaarder’ wordt: zekerheden, vaste normen en waarden en langdurige verbintenissen lijken weg te vallen. Dit heeft invloed op relaties, gezinsvormen, beschikbaarheid van werk, de diversiteit in de samenleving, arbeid en privéleven. In allerlei opzichten levert die ‘vloeibare modernisering’ kansen, maar ook grote onzekerheden. Het lectoraat ‘Opvoeden voor de toekomst’ gaat met behulp van praktijkgericht onderzoek kennis genereren over de manier waarop ouders ondersteund kunnen worden door instellingen voor opvoedingsondersteuning, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en jeugdwelzijn bij dilemma’s en vragen als gevolg van de vloeibare modernisering.

Christa Nieuwboer
Christa Nieuwboer
(1964) studeerde af aan de Universiteit van Leiden in de studierichting Godsdienstwetenschappen (1989). Zij werkte enkele jaren als jeugdwerkadviseur en freelance grafisch vormgever/journalist in de non-profit sector. In 2004 schreef zij een boek over relatievaardigheden tijdens de zwangerschap en de overgang naar het ouderschap.

In 2006 is zij gestart bij Fontys Hogeschool Pedagogiek, hier leidt zij toekomstige professionals op voor hun werk met gezinnen. In 2010 verscheen haar volgende boek, waarin een doelgerichte methode voor opvoedingsondersteuning wordt beschreven. Naast haar werk als docent is Christa in 2014 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tegelijkertijd heeft zij in deze periode haar aandacht en kennis gewijd aan het ontwikkelen van een curriculum rond online hulpverlening voor beroepskrachten. Daarnaast heeft zij een voortrekkersrol genomen in de opzet van het Expertisecentrum Online Jeugdzorg.

Lectoraat diversiteit en orthopedagogisch handelen
Het lectoraat ‘Opvoeden voor de toekomst’ sluit aan bij de kennis die in het bestaande lectoraat ‘Diversiteit en Orthopedagogisch Handelen’ ontwikkeld wordt. Dit lectoraat verricht onderzoek vanuit de invalshoek van culturele diversiteit naar het belang van bestaande persoonlijke netwerken van (specifiek) migrantenouders versus professionele orthopedagogische ondersteuning vanuit (eerste en tweedelijns) instellingen voor jeugdzorg en jeugdhulpverlening en wordt geleid door lector Yolanda te Poel.

Fontys Hogeschool Pedagogiek
Fontys Hogeschool Pedagogiek organiseert onderwijs ten behoeve van een breed werkveld, variërend van opvoedingsondersteuning en kinderopvang tot jeugdzorg, justitiële jeugdinstellingen, gehandicaptenzorg en kinder- en jeugdpsychiatrie.

Fontys Hogeschool Pedagogiek verzorgt de bacheloropleidingen Pedagogiek en Leraar Pedagogiek de beroepsgerichte masteropleiding Pedagogiek alsmede cursussen en trainingen voor professionals in het werkveld.

De bachelor opleidingen worden aangeboden in Tilburg, Eindhoven, Sittard, en Den Bosch in de varianten voltijd en deeltijd. De masteropleiding Pedagogiek wordt in Tilburg aangeboden. Met 2071 studenten en 178 personeelsleden is Fontys Hogeschool Pedagogiek de grootste pedagogiekopleiding in Nederland.