Activiteiten Expertisecentrum Online Jeugdzorg – november 2014

Het Expertisecentrum Online Jeugdzorg heeft in november 2014 de volgende activiteiten ondernomen:

 • Project Online tools voor de jeugdprofessional /  www.dejeugdprofessional.info. Op deze website vinden jeugdprofessionals een inventarisatie van internet interventies, mogelijkheden voor nascholing en factsheets over online jeugdzorg. Inmiddels is het bouwen/vullen van de website in volle gang en zijn, door diverse projectleden, 75 professionals bevraagd over de kansen en knelpunten die zij zien in het werken met online tools. In november is een tussenrapportage geschreven.
 • Er is een Online enquête uitgezet over Online tools voor de jeugdprofessional. Vul je hem in?
 • Convenant Centrum voor Pedagogische Innovatie Gastenhof. Op 12 november werd het convenant tussen Fontys Hogeschool Pedagogiek en Gastenhof ondertekend door beide directeuren. Het convenant houdt in dat drie jaar lang onderzoek wordt gedaan naar centrale thema’s. 2014-2015: Acht studenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek doen onderzoek naar online en beeldende communicatie in de behandeling van jeugdigen van 4-21 jaar met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Vijf studenten zullen accenten leggen op media-opvoeding. Drie studenten op het bevorderen van communicatie over en met jongeren met autisme.
 • Begeleiden en beoordelen cursussen TRI-O (e-mailconsult over opvoeden)  en Maak de klik (chathulpverlening).  
 • Afronding van het Leerarrangement K10, de online pedagoog, met studenten Fontys Hogeschool Pedagogiek. Er is een 10 gevallen!
 • Deelname aan de Week van de sociale technologie.
 • Diverse afspraken met partners rond nader onderzoek naar Online opvoedingsondersteuning.
 • Fontys Hogeschool Pedagogiek heeft besloten om een deels online training Online jeugdzorg/chathulp te ontwikkelen voor alle tweedejaars pedagogiekstudenten + externe cursisten. Beoogde lancering in 2016.

Te verwachten:

Belangstellingsregistratie Expertkring Online Jeugdzorg: onderzoekers delen en verspreiden kennis.

Voor alle publicaties, klik hier.

Activiteiten Expertisecentrum Online Jeugdzorg – oktober 2014

Het Expertisecentrum Online Jeugdzorg heeft in oktober 2014 de volgende activiteiten ondernomen:

 • Lancering website www.dejeugdprofessional.info. Op deze  website vinden jeugdprofessionals een inventarisatie van internet interventies, mogelijkheden voor nascholing en factsheets over online jeugdzorg.
 • Onderzoeksopdrachten begeleiden. De bovenstaande website maakt onderdeel uit van het project Online tools voor de jeugdprofessional. Studenten van Zuyd en Fontys Hogeschool Pedagogiek doen onderzoeksopdrachten die leiden tot beschrijvingen van internet interventies, factsheets en interviews met jeugdprofessionals.
 • Bekendmaking SMILE-award voor het beste plan voor een online pedagogische interventie, ontworpen door een student, i.s.m. KHLim en diverse experts.
 • Begeleiden Centrum voor Pedagogische Innovatie Gastenhof. Acht studenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek doen onderzoek naar online en beeldende communicatie in de behandeling van jeugdigen van 4-21 jaar met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek.
 • Lessen geven over de online jeugdprofessional (Leerarrangement K10, Minor Jeugdzorg en Master Educational Theory) bij Fontys Hogeschool Pedagogiek.
 • Begeleiden en beoordelen cursussen TRI-O (e-mailconsult over opvoeden)  en Maak de klik (chathulpverlening).  

Nieuw gepubliceerd:

Nieuwboer, Christa; Frencken, Tristan; Hark, Randy ter (2014). Informatie op het internet over time-out als opvoedstrategie. Een analyse met inhoudelijke en formele criteria. Pedagogiek, 34(2), 150-165 (volledige tekst alleen voor abonnees en op aanvraag via ResearchGate)

Voor alle publicaties, klik hier.