Kwaliteit van opvoedinformatie

Door het open karakter van het internet circuleert er veel desinformatie over opvoeding. Gedegen kwaliteitskaders voor professionele voorlichting ontbreken echter. In Nederland is een unieke werkwijze ontwikkeld, die gebaseerd is op de principes van evidence-based practice: door wetenschappelijke kennis, vakkennis en ervaringskennis te combineren ontstaat ‘de beste informatie voor de meeste ouders’.

Artikel:

Nieuwboer C. en Veninga P. (2018). De kwaliteit van online opvoedinformatie en de rol van de praktijkprofessional. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 58-64

Lees het artikel via deze link.