ouders versterken – ook online

In het boek Ouders Versterken – preventie kindermishandeling schreven we een hoofdstuk over online opvoedingsondersteuning. De manieren waarop we ouders kunnen helpen bij vragen en crisismomenten is enorm uitgebreid met online mogelijkheden. Het is dan ook van belang dat we deze zo kundig mogelijk benutten en inzetten.