Opvoeden en sociale integratie: hoe komen ze samen?

Banner Raad voor Europa congres

Een van de meest relevante onderwerpen voor taalverwerving van migranten is opvoeding. Het is een onderwerp waarop zoveel perspectieven mogelijk zijn, dat zo diep op emoties inwerkt en waarin zoveel keuzes te maken zijn: het is bijzonder geschikt om op basis hiervan een cursus voor sociale integratie en inburgering te ontwikkelen. Naast andere alledaagse thema’s en met de inzet van allerlei creatieve didactische methoden is IDEAL/Themis een methode die zelfs bij analfabete en laaggeletterde migranten een verbetering in taalbeheersing en participatie laat zien.

 

Op donderdag 31 maart presenteren we de methode IDEAL/Themis aan zo’n 170 beleidsmaker en wetenschappers die door de Raad voor Europa zijn uitgenodigd om mee te denken over nieuwe manieren om aan sociale integratie te werken.

De meeste methoden gaan uit van het leren van de doeltaal. Dergelijke cursussen worden vaak gegeven volgens een instructief klassikaal didactisch model. Voor laag opgeleide en analfabete cursisten is dat een onhaalbare horde. Zij hebben immers geen leer-ervaringen en kunnen de stof niet tot zich nemen. Dit leidt tot faalangst, frustratie en zg. “course-blocking”. Door taal en doelcultuur centraal te stellen worden bovendien culturele tegenstellingen eerder versterkt (“je moet je aanpassen aan ons”) dan dat interculturele competentie en tolerantie worden bevorderd.

IDEAL/Themis begint bij de belevingswereld van de participanten zelf. De methode gaat uit van twee imperatieven: de taal leren die relevant is voor de deelnemers; en het voortdurend uitdagen om nieuwe perspectieven in te nemen, waaronder die van elkaar, de begeleider (een rolmodel) en van diverse burgers in de doelcultuur. Daardoor ontstaat een boeiend leerproces over o.a. gezondheid, communicatie en opvoeding.

Evaluaties laten zien dat deelnemers bovendien een taalniveau en een participatieniveau kunnen stijgen door het doorlopen van de cursus.

Lees hier onze presentatie op het congres in Straatsburg op 31 maart 2016: Presentatie Raad voor Europa 2016