Alle berichten van Christa Nieuwboer

ouders versterken – ook online

In het boek Ouders Versterken – preventie kindermishandeling schreven we een hoofdstuk over online opvoedingsondersteuning. De manieren waarop we ouders kunnen helpen bij vragen en crisismomenten is enorm uitgebreid met online mogelijkheden. Het is dan ook van belang dat we deze zo kundig mogelijk benutten en inzetten.

online opvoedingsondersteuning in de jgz

In dit hoofdstuk in het Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg gaan we in op de mogelijkheden om digitale ondersteuning te combineren met face-to-face ondersteuning. De Jeugdgezondheidszorg gebruikte tijdens de corona-pandemie allerlei online communicatiemogelijkheden. Hoe zijn deze te integreren, en hoe zetten we deze professioneel, deskundig en dus ook methodisch in voor een goede alliantie tussen ouders en professionals?

Kwaliteit van opvoedinformatie

Door het open karakter van het internet circuleert er veel desinformatie over opvoeding. Gedegen kwaliteitskaders voor professionele voorlichting ontbreken echter. In Nederland is een unieke werkwijze ontwikkeld, die gebaseerd is op de principes van evidence-based practice: door wetenschappelijke kennis, vakkennis en ervaringskennis te combineren ontstaat ‘de beste informatie voor de meeste ouders’.

Artikel:

Nieuwboer C. en Veninga P. (2018). De kwaliteit van online opvoedinformatie en de rol van de praktijkprofessional. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 58-64

Lees het artikel via deze link.

Coachingskalender 2019.

Scheur je los, houd je geest soepel en lever inspiratie, zowel op het werk als thuis, serieus en met een knipoog. Nieuwe trends en beproefde inzichten op het gebied van persoonlijke en organisatieontwikkeling en coaching.

Samen met een schrijfgroepje vanuit de International Association of Facilitators – NL schreef ik bijdrages voor de Coachingskalender 2019.

Over o.a.:

  • Wéér brainstormen? Doodsaai.
  • Dat begrijpt u tóch niet…
  • Ingepakt door uitpakken
  • “Facilileren”

>>Bestel de coachingskalender 2019 hier<<

Verandering begeleiden. Boek.

Veranderingsprocessen zijn fundamenteel in alle vormen van sociaal werk. Deze processen zijn echter weerbarstig: gewoontes doorbreken of nieuw gedrag aanleren is moeilijk. Het nieuwe boek Verandering begeleiden voorziet de sociaal werker van een repertoire aan theorieën, concepten en modellen om verandering professioneel te begeleiden. Het boek volgt de gangbare beroepsindeling voor de opleidingen Social Work binnen Nederland. Het eerste deel gaat in op sociaal werk in de alledaagse dynamiek van de wijk. Hoe kunnen sociaal werkers deze krachten mobiliseren? In het tweede deel staat werken met de jeugd centraal en het gaat in op hoe beroepskrachten kunnen samenwerken met alle betrokkenen, om kinderen de beste hulp en ondersteuning te bieden. Sociaal werk in de zorg komt in het derde deel aan bod. Hoe ondersteun je de zelfstandigheid van cliënten zo lang en zo goed mogelijk? Tenslotte volgt een vierde deel over de organisatiekant van sociaal werk. Met termen als kanteling en transformatie wordt sinds 2015 aangeduid dat de sector meer vanuit en met mensen zelf moet gaan werken. Na bestudering van deze delen beschikken toekomstige sociaal werkers over de juiste instrumenten om verandering te begeleiden en gedragen besluiten te nemen.

>>Bestel het boek via www.veranderingbegeleiden.noordhoff.nl<<

Redactie: Christa Nieuwboer, Marjolein Reijners

Auteurs: Eltje Bos, Rogier van ’t Rood, Saskia Wijsbroek, Lisette van der Poel, Bregje Spaans, Sharon Stellaard, Janienke Sturm, Aly Waninge, Gineke Hanzen, Guido van de Wiel, Marjolijn de Graaf en Edwin de Graaf

Zeven jaar en woedend – blog over jeugdpreventie en ontmoetbaarheid

… Tijdens een winterwandeling zie ik opeens een meter of twintig verder een jongetje stampend voor me uitlopen. Ik loop dezelfde kant op en observeer dat een tijdje. Stamp, stamp, door de sneeuw rechts langs de weg. Hij draagt laarzen, een dikke trui. Misschien geen jas. Het vriest licht. Hij stampt maar door en er is niemand bij hem. Alles aan hem zegt: Boos! Boos? Ik kijk nog een tijdje. Woedend!

In deze blog roep ik volwassenen (ouders en professionals) op om vooral ontmoetbaar te zijn.

Lees de blog op Sociaalweb.

Het Transformatiepad

Een bijzondere oproep op Linkedin: Ina Holtrop, docent aan de NHL/Stenden Hogeschool wil het Pieterpad lopen met mensen die bezig zijn met de transformatie in het Sociaal Domein. Ze noemt het: het Transformatiepad.

Ik hoef geen seconde na te denken: wandelen + transformatie, dat gaat over mij! Ik meld me snel bij Ina, die ik nog helemaal niet ken. En omdat zij in het hoge Noorden woont vraag ik haar meteen om in Zuid-Limburg te komen logeren. Wanneer ik haar ophaal van het station komt ze me lachend met open armen tegemoet. Wat heerlijk om zo met een onbekende van start te gaan!

We wandelen de volgende dag op één van de koudste dagen van het jaar de etappe van Strabeek naar de Pietersberg bij Maastricht. Eigenlijk is het de begin- of eindetappe, maar voor Ina is het een tussenetappe. Daar zit al een wijze transformatieles in, vind ik… En zo zijn er meerdere.

Lees hier de blog van Ina Holtrop: Ontmoeting op het Pieterpad.

Onderzoek naar online opvoedinformatie

Praat met je kind over homoseksualiteit, laat je kind zelf risico’s ontdekken, blijf rustig als je kind een driftbui heeft: het zijn voorbeelden van adviezen die gegeven worden bij verschillende onderwerpen op Opvoeden.nl. Door middel van online peilingen en feedback uit het Landelijk Ouderpanel weten we dat deze adviezen voor een groot deel als nuttig worden ervaren. We willen echter meer inzicht krijgen in hoe ouders uit diverse culturen hier tegenaan kijken. Daarom is onderzoeker Christa Nieuwboer voor Stichting Opvoeden.nl een onderzoek gestart onder deze ouders.

In dit onderzoek spreekt Nieuwboer met zo’n 50 ouders van verschillende afkomst. Dat doet zij door aan te sluiten bij bijeenkomsten van bijvoorbeeld CJG Rijnmond, GGD Gelderland-Zuid en de Opvoedparty. ,,Ik geef ouders vanuit verschillende culturen de kans om feedback te geven op opvoedadviezen. Dat geeft inzicht in wat voor hen aanvaardbaar is en wat niet. Wie de dominante waarden niet deelt, kan moeite hebben met bepaalde adviezen. De resultaten geven inzicht in wat er onder deze ouders speelt en welke adviezen voor hen wel en niet bruikbaar zijn. Stichting Opvoeden.nl stelt zich daarmee heel kwetsbaar op. Het onderzoek houdt de organisatie een spiegel voor: geeft de opvoedinformatie wel altijd antwoord op de vragen die ouders echt hebben?

Lees hier meer: https://stichtingopvoeden.nl/nieuws/diversiteit/

Het valideren van opvoedinformatie

Toen Els Verkerk in 2011 met Stichting Opvoeden.nl begon was dat vanuit de overtuiging dat ouders de beste informatie over opvoeden verdienen. Maar hoe stel je vast wat de beste opvoedinformatie is? Over welke onderwerpen moet het gaan? Voor welke leeftijden? In welke situaties hebben ouders speciale behoeften? Hoe verspreid je de informatie onder zo veel mogelijk ouders? De ambitie lijkt misschien eenvoudig, maar de uitvoering blijkt complex. Het is heel boeiend om hier als onderzoeker bij betrokken te zijn en steeds weer te merken dat een onderzoekende houding de basis vormt van het werk van de stichting.

Lees hier mijn blog:

https://stichtingopvoeden.nl/nieuws/blogchristanieuwboer/