Meer dan taal en werk

img_0884In dit artikel beschrijven we hoe de Themis-methode wordt ingezet om laag-opgeleide migranten te helpen leren en participeren in de context van Xtra, welzijnsinstelling in Den Haag.

Auteurs: Christa Nieuwboer en Yamina Akachar

Artikel Sociaal Werk 2016